undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

3/8"方向头式气动延长杆


分类:

关键词:

护板

概述:

主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务

产品留言

客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com

产品详情


型号 方头尺寸 接头尺寸 驱动头外径D2 长度 材质 Male end
K6451F050 3/8" 3/8" 19mm 50mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F075 3/8" 3/8" 19mm 75mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F100 3/8" 3/8" 19mm 100mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F125 3/8" 3/8" 19mm 125mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F150 3/8" 3/8" 19mm 150mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F175 3/8" 3/8" 19mm 175mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F200 3/8" 3/8" 19mm 200mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F250 3/8" 3/8" 19mm 250mm CR-MO Steel Ball Retainer
K6451F300 3/8" 3/8" 19mm 300mm CR-MO Steel Ball Retainer
             
K6451P050 3/8" 3/8" 19mm 50mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P075 3/8" 3/8" 19mm 75mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P100 3/8" 3/8" 19mm 100mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P125 3/8" 3/8" 19mm 125mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P150 3/8" 3/8" 19mm 150mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P175 3/8" 3/8" 19mm 175mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P200 3/8" 3/8" 19mm 200mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P250 3/8" 3/8" 19mm 250mm CR-MO Lock Pin Retainer
K6451P300 3/8" 3/8" 19mm 300mm CR-MO Lock Pin Retainer

特殊品项,最小订购量/交货期需确认。

产品留言

安全验证
%{tishi_zhanwei}%