undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

1/4"大圆弧气动套筒,六角


分类:

关键词:

护板

概述:

主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务

产品留言

客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com

产品详情


型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K63405040 4mm 23mm 3/8" 13mm 7.6mm 4mm CR-MO
K63405045 4.5mm 23mm 3/8" 13mm 8.2mm 5mm CR-MO
K63405050 5mm 23mm 3/8" 13mm 8.8mm 5mm CR-MO
K63405055 5.5mm 23mm 3/8" 13mm 9.5mm 5mm CR-MO
K63405060 6mm 23mm 3/8" 13mm 10mm 6mm CR-MO
K63405070 7mm 23mm 3/8" 13mm 11.3mm 6mm CR-MO
K63405080 8mm 23mm 3/8" 13mm 12.5mm 7mm CR-MO
K63405090 9mm 23mm 3/8" 13mm 13.8mm 7mm CR-MO
K63405100 10mm 23mm 3/8" 13mm 15mm 7mm CR-MO
K63405110 11mm 23mm 3/8" 13mm 16.3mm 8mm CR-MO
K63405120 12mm 23mm 3/8" 13mm 17mm 8mm CR-MO
K63405130 13mm 23mm 3/8" 13mm 18.8mm 8mm CR-MO
K63405140 14mm 23mm 3/8" 13mm 20mm 8mm CR-MO
K63405150 15mm 23mm 3/8" 13mm 21mm 8mm CR-MO
               
型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K63407040 4mm 50mm 3/8" 13mm 7.6mm 4mm CR-MO
K63407045 4.5mm 50mm 3/8" 13mm 8.2mm 6mm CR-MO
K63407050 5mm 50mm 3/8" 13mm 8.8mm 6mm CR-MO
K63407055 5.5mm 50mm 3/8" 13mm 9.5mm 6mm CR-MO
K63407060 6mm 50mm 3/8" 13mm 10mm 7mm CR-MO
K63407070 7mm 50mm 3/8" 13mm 11.3mm 7mm CR-MO
K63407080 8mm 50mm 3/8" 13mm 12.5mm 9mm CR-MO
K63407090 9mm 50mm 3/8" 13mm 13.8mm 9mm CR-MO
K63407100 10mm 50mm 3/8" 13mm 15mm 9mm CR-MO
K63407110 11mm 50mm 3/8" 13mm 16.3mm 9mm CR-MO
K63407120 12mm 50mm 3/8" 13mm 17mm 9mm CR-MO
K63407130 13mm 50mm 3/8" 13mm 18.8mm 9mm CR-MO
K63407140 14mm 50mm 3/8" 13mm 20mm 9mm CR-MO
K63407150 15mm 50mm 3/8" 13mm 21mm 9mm CR-MO

特殊品项,最小订购量/交货期需确认。

 

产品留言

安全验证
%{tishi_zhanwei}%