undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

1-1/2"标准型气动套筒,六角


分类:

关键词:

护板

概述:

主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务

产品留言

客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com

产品详情


型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K60560030 30mm 75mm 3/8" 86mm 56mm 21mm CR-MO
K60560032 32mm 75mm 3/8" 86mm 58mm 22mm CR-MO
K60560033 33mm 75mm 3/8" 86mm 60mm 22mm CR-MO
K60560034 34mm 75mm 3/8" 86mm 61mm 22mm CR-MO
K60560035 35mm 75mm 3/8" 86mm 62mm 22mm CR-MO
K60560036 36mm 75mm 3/8" 86mm 64mm 24mm CR-MO
K60560037 37mm 75mm 3/8" 86mm 65mm 24mm CR-MO
K60560038 38mm 75mm 3/8" 86mm 66mm 26mm CR-MO
K60560040 40mm 75mm 3/8" 86mm 68mm 28mm CR-MO
K60560041 41mm 75mm 3/8" 86mm 70mm 28mm CR-MO
K60560042 42mm 80mm 3/8" 86mm 71mm 28mm CR-MO
K60560043 43mm 80mm 3/8" 86mm 73mm 28mm CR-MO
K60560045 45mm 80mm 3/8" 86mm 75mm 30mm CR-MO
K60560046 46mm 80mm 3/8" 86mm 76mm 30mm CR-MO
K60560047 47mm 80mm 3/8" 86mm 77mm 32mm CR-MO
K60560048 48mm 80mm 3/8" 86mm 79mm 32mm CR-MO
K60560050 50mm 80mm 3/8" 86mm 81mm 32mm CR-MO
K60560052 52mm 80mm 3/8" 86mm 83mm 34mm CR-MO
K60560054 54mm 80mm 3/8" 86mm 86mm 37mm CR-MO
K60560055 55mm 80mm 3/8" 86mm 87mm 37mm CR-MO
K60560056 56mm 80mm 3/8" 86mm 88mm 37mm CR-MO
K60560058 58mm 80mm 3/8" 86mm 92mm 39mm CR-MO
K60560060 60mm 80mm 3/8" 86mm 94mm 39mm CR-MO
K60560061 61mm 95mm 3/8" 86mm 95mm 42mm CR-MO
K60560062 62mm 95mm 3/8" 86mm 96mm 42mm CR-MO
K60560063 63mm 95mm 3/8" 86mm 97mm 42mm CR-MO
K60560065 65mm 95mm 3/8" 86mm 100mm 42mm CR-MO
K60560068 68mm 95mm 3/8" 86mm 104mm 46mm CR-MO
               
型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K60560070 70mm 100mm 3/8" 86mm 101mm 46mm CR-MO
K60560072 72mm 100mm 3/8" 86mm 108mm 49mm CR-MO
K60560073 73mm 100mm 3/8" 86mm 110mm 49mm CR-MO
K60560075 75mm 105mm 3/8" 86mm 110mm 49mm CR-MO
K60560076 76mm 105mm 3/8" 86mm 113mm 49mm CR-MO
K60560077 77mm 105mm 3/8" 86mm 114mm 49mm CR-MO
K60560078 78mm 105mm 3/8" 86mm 115mm 53mm CR-MO
K60560080 80mm 110mm 3/8" 86mm 96mm 53mm CR-MO
K60560085 85mm 110mm 3/8" 86mm 125mm 56mm CR-MO
K60560088 88mm 118mm 3/8" 86mm 128mm 56mm CR-MO
K60560090 90mm 112mm 3/8" 86mm 130mm 59mm CR-MO
K60560095 95mm 112mm 3/8" 95mm 137mm 61mm CR-MO
K60560100 100mm 115mm 3/8" 95mm 140mm 65mm CR-MO
K60560105 105mm 130mm 3/8" 95mm 154mm 68mm CR-MO
K60560110 110mm 124mm 3/8" 127mm 154mm 72mm CR-MO
K60560115 115mm 128mm 3/8" 127mm 160mm 77mm CR-MO
K60560120 120mm 132mm 3/8" 127mm 167mm 77mm CR-MO
K60560125 125mm 135mm 3/8" 127mm 173mm 77mm CR-MO
K60560130 130mm 135mm 3/8" 127mm 180mm 80mm CR-MO
K60560135 135mm 135mm 3/8" 127mm 186mm 85mm CR-MO
K60560140 140mm 145mm 3/8" 127mm 192mm 90mm CR-MO
K60560145 145mm 155mm 3/8" 127mm 198mm 90mm CR-MO
K60560150 150mm 160mm 3/8" 127mm 204mm 90mm CR-MO
               
型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K60562035 35mm 115mm 3/8" 86mm 62mm 22mm CR-MO
K60562036 36mm 115mm 3/8" 86mm 64mm 24mm CR-MO
K60562037 37mm 115mm 3/8" 86mm 64mm 24mm CR-MO
K60562038 38mm 115mm 3/8" 86mm 66mm 26mm CR-MO
K60562040 40mm 115mm 3/8" 86mm 70mm 28mm CR-MO
K60562041 41mm 115mm 3/8" 86mm 70mm 28mm CR-MO
K60562042 42mm 115mm 3/8" 86mm 70mm 28mm CR-MO
K60562043 43mm 115mm 3/8" 86mm 70mm 28mm CR-MO
K60562045 45mm 115mm 3/8" 86mm 70mm 30mm CR-MO
K60562046 46mm 115mm 3/8" 86mm 75mm 30mm CR-MO
K60562047 47mm 115mm 3/8" 86mm 75mm 32mm CR-MO
K60562048 48mm 115mm 3/8" 86mm 75mm 32mm CR-MO
K60562050 50mm 115mm 3/8" 86mm 80mm 34mm CR-MO
K60562052 52mm 140mm 3/8" 86mm 80mm 34mm CR-MO
K60562054 54mm 140mm 3/8" 86mm 80mm 37mm CR-MO
K60562055 55mm 140mm 3/8" 86mm 86mm 37mm CR-MO
K60562056 56mm 140mm 3/8" 86mm 86mm 37mm CR-MO
K60562057 57mm 140mm 3/8" 86mm 86mm 39mm CR-MO
K60562058 58mm 140mm 3/8" 86mm 86mm 39mm CR-MO
K60562060 60mm 150mm 3/8" 86mm 90mm 39mm CR-MO
K60562062 62mm 150mm 3/8" 86mm 90mm 42mm CR-MO
K60562063 63mm 150mm 3/8" 86mm 90mm 42mm CR-MO
K60562065 65mm 150mm 3/8" 86mm 95mm 42mm CR-MO
K60562068 68mm 150mm 3/8" 86mm 95mm 46mm CR-MO
K60562070 70mm 170mm 3/8" 86mm 101mm 46mm CR-MO
K60562072 72mm 170mm 3/8" 86mm 101mm 49mm CR-MO
K60562073 73mm 170mm 3/8" 86mm 101mm 49mm CR-MO
K60562075 75mm 170mm 3/8" 86mm 110mm 49mm CR-MO
K60562076 76mm 170mm 3/8" 86mm 110mm 49mm CR-MO
K60562077 77mm 170mm 3/8" 86mm 110mm 53mm CR-MO
K60562078 78mm 170mm 3/8" 86mm 110mm 53mm CR-MO
K60562080 80mm 170mm 3/8" 86mm 116mm 53mm CR-MO
K60562085 85mm 170mm 3/8" 86mm 125mm 56mm CR-MO
K60562090 90mm 170mm 3/8" 86mm 130mm 59mm CR-MO
K60562095 95mm 180mm 3/8" 127mm 137mm 61mm CR-MO
K60562100 100mm 190mm 3/8" 127mm 140mm 65mm CR-MO
K60562105 105mm 210mm 3/8" 127mm 146mm 68mm CR-MO
K60562110 110mm 210mm 3/8" 127mm 154mm 72mm CR-MO
K60562115 115mm 210mm 3/8" 127mm 160mm 77mm CR-MO
K60562120 120mm 210mm 3/8" 127mm 167mm 77mm CR-MO
K60562125 125mm 220mm 3/8" 127mm 173mm 77mm CR-MO
               
型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K60562130 130mm 220mm 3/8" 127mm 180mm 80mm CR-MO
K60562135 135mm 130mm 3/8" 127mm 186mm 80mm CR-MO
K60562140 140mm 230mm 3/8" 127mm 192mm 80mm CR-MO
K60562145 145mm 240mm 3/8" 127mm 198mm 80mm CR-MO
K60562150 150mm 240mm 3/8" 127mm 204mm 80mm CR-MO

 

产品留言

安全验证
%{tishi_zhanwei}%